Кватернюк Сергій Михайлович

Резюме

CV in English

Google Scholar

ResearchGate

Web of Science

Scopus

Orcid

SPIE

РИНЦ

к.т.н., доцент, с.н.с. Кватернюк Сергій Михайлович
кафедра екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету,
науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ.

Народився 1976 року у місті Вінниця.

У 1991 році закінчив Вінницьку середню школу №5.

У 1995 році закінчив Вінницький технікум електронних приладів (зараз, Вінницький технічний коледж), спеціальність "Радіоприладобудування"

Закінчив магістратуру Вінницького національного технічного університету у 2001 р.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" на тему "Спектрополяриметричний метод та автоматизований засіб контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ".

Загальний стаж:

З 14 вересня 2001 р. по 31 серпня 2002 р. – лаборант кафедри радіотехніки і телекомунікацій Вінницького державного технічного університету.
З 1 вересня 2002 р. по 31 березня 2003 р. –  інженер 2-ої категорії кафедри телекомунікаційних систем і телебачення Вінницького державного технічного університету.
З 1 квітня 2003 р. по 20 серпня 2003 р. –  інженер кафедри хімії та екологічної безпеки Вінницького державного технічного університету.
З 21 серпня 2003 р. по 31 серпня 2005 р. – інженер кафедри хімії та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету.
З 1 вересня 2005 р. по 31 грудня 2006 р. – молодший науковий співробітник кафедри хімії та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету.
З 1 січня 2007 р. по 31 грудня 2008 р. – науковий співробітник кафедри хімії та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету.
З 1 січня 2009 р. по 30 вересня 2011 р. – науковий співробітник кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету.
З 1 жовтня 2011 р. по даний час – старший науковий співробітник кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету.

Педагогічний стаж:

З 2001 р. по 2002 р. працював на посаді асистента кафедри радіотехніки і телекомунікацій Вінницького державного технічного університету за сумісництвом.
З 2002 р. 2003 р. працював на посаді асистента кафедри телекомунікаційних систем і телебачення Вінницького державного технічного університету за сумісництвом.
З 2007 р. по 2009 р. працював на посаді асистента кафедри моделювання та моніторингу складних систем Вінницького національного технічного університету за сумісництвом.
З 2009 р. по 2011 р. працював на посаді асистента кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету за сумісництвом.
З 2011 р. по 2012 р. працював на посаді старшого викладача кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету за сумісництвом.
З 2012 р. по даний час працює на посаді доцента кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету за сумісництвом.

Нагородження:
- Нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації 21.12.2011.
- Переможець Всеукраїнського конкурсу «Кращий винахід – 2012» у номінації «Кращий винахід – 2012 у Вінницькій області».
- Переможець Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2012» у номінації «Grand reserve».
- С.М. Кватернюк виборов колективний грант CRDF Global (США) за Програмою науково-технічного підприємництва (STEP), конкурс "Від ідеї до ринку" на розробку засобів неінвазійної діагностики поверхневих онкопатологій на основі спектрофотометрії та мультиспектральних зображень у 2013 р. Розроблено комерційний прототип засобу діагностики, який пройшов клінічні випробування у Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері і кафедрі онкології, променевої діагностики та променевої терапії Вінницького національного медичного університету.

Відповідальний виконавець та виконавець ряду держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт:
– Держбюджетна науково-дослідна робота: “Розробка методів та засобів вимірювального контролю оптичних параметрів неоднорідних середовищ на основі мультиспектральних зображень” у 2014-2015 рр. (Шифр 16-Д-364, № держреєстрації ) – відповідальний виконавець;
– Держбюджетна науково-дослідна робота: “Розроблення оптичних засобів та вдосконалення методів контролю концентрації фітопланктону у водних об’єктах” комплексної держбюджетної НДР “Розроблення вимірювальних засобів та нових методів  оперативного контролю інтегральних параметрів забруднення водних середовищ” у 2014-2015 рр. (Шифр 16-Д-368, № держреєстрації 0114U003739C) – відповідальний виконавець;
– Госпдоговірна науково-дослідна робота: “Еколого-економічне обґрунтування та розроблення природоохоронних заходів для водних об’єктів та прибережної території підприємства «Енергогарант» ТОВ” у 2014 р. (Шифр 1612, № держреєстрації ) – відповідальний виконавець;
– Госпдоговірна науково-дослідна робота: “Збір інформації та аналіз системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області з метою подальшої її оптимізації та розроблення заходів щодо роздільного збирання побутових відходів” у 2014 р. (Шифр 1613, № держреєстрації ) –виконавець;
– Держбюджетна науково-дослідна робота: “Розроблення спектрополяриметричних методів та засобів локації і контролю для дослідження полідисперсних середовищ в екологічному моніторингу” у 2011-2013 рр. (Шифр 16-Д-327, № держреєстрації 0111U001107) – відповідальний виконавець;
− Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення МОНУ. Держбюджетна науково-дослідна робота: “Розробка інтерактивної інформаційно-вимірювальної системи спектрофотометрії біотканин і гуморальних середовищ” у 2008-2010 рр. (Шифр 1608, № держреєстрації 0108U005178) – відповідальний виконавець;
– Держбюджетна науково-дослідна робота: “Дослідження індикатрис розсіяння для локації і контролю неоднорідних середовищ в екологічному моніторингу” у 2008-2010 рр. (Шифр 16-Д-302, № держреєстрації 0108U000651) – відповідальний виконавець;
− Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ (наказ № 189 від 05.03.2007 р. та 12.06.2007 р.). Держбюджетна науково-дослідна робота: “Розробка інтерактивних оптичних засобів для діагностики біотканин та гуморальних середовищ на основі спектрофотометрії та поляриметрії” у 2007-2008 рр. (Шифр 1607ДФ, № держреєстрації 0107U0008337) – відповідальний виконавець;
− Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ (№10.01/003, наказ № 356 від 14.06.2005 р.). Держбюджетна науково-дослідна робота: “Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні і фундаментальні дослідження)” у 2005-2006 рр. (Шифр 1605ДФ, № держреєстрації 0105U008426) – відповідальний виконавець;
– Держбюджетна науково-дослідна робота: “Дослідження спектрофотометричних характеристик світлорозсіювальних середовищ для екологічного моніторингу довкілля” у 2005-2007 рр. (Шифр 16-Д-284, № держреєстрації 0105U002417) – виконавець;
– Госпдоговірна науково-дослідна робота: “Розроблення технічного завдання на проектування дослідно-промислового зразка устаткування для термічного знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин ” у 2004 р. (Шифр 1604, № держреєстрації 0104U010157) –виконавець.
– Держбюджетна науково-дослідна робота: “Дослідження тіл яскравості за методом глибинного режиму для екологічного моніторингу дисперсних середовищ” у 2002-2004 рр. (Шифр 16-Д-255, № держреєстрації 0102U002252) – виконавець.

Міжнародні сертифікати про стажування та підвищення кваліфікації:

– навчальний курс підвищення кваліфікації «Пошук шляхів комерціалізації результатів наукових досліджень» (з 18 березня по 16 травня 2013 року) організований Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та IC2 Institute, University of Texas at Austin USA та отримав міжнародний сертифікат;
– навчальний курс підвищення кваліфікації «Waste management and resource and energy saving. European experience» (12-20 травня 2015 року) організований швейцарським корпусом експертів SWISSCONTACT та отримав міжнародний сертифікат.

С.М. Кватернюк брав участь у створенні у структурі науково-дослідної частини Вінницького національного технічного університету науково-дослідної лабораторії спектрофотометрії природних середовищ у 2010 р. з метою фундаментальних та прикладних досліджень стану  природних середовищ, їх контролю та прогнозування, вирішення важливих наукових та народногосподарських проблем, зокрема в галузі екологічної безпеки, біології, медицини тощо, а також виконання в університеті міжнародних наукових проектів з цього напрямку.

Був безпосереднім виконавцем робіт з організації та підготовки до проведення з І-V Всеукраїнських з’їздів екологів з міжнародною участю.

З 2011 р. є куратором Наукового товариства студентів та аспірантів Інституту екологічного безпеки та моніторингу довкілля.

Область наукових інтересів:  спектрофотометрія та спектрополяриметрія неоднорідних природних середовищ, біомедична діагностика, біометрія та статистична обробка медичної та екологічної інформації.

Автор понад 144 наукових робіт, в тому числі 3 монографій, 2 навчальних посібників, 27 статей у журналах з переліку ВАК.