Кватернюк Сергій Михайлович

Резюме

CV in English

Кватернюк Сергій Михайлович

Наукова ступінь: Доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека

Вчене звання: Професор кафедри екології та екологічної безпеки 

Посада: Професор кафедри екології та екологічної безпеки, заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва (Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля, ВНТУ)

 

ОСВІТА І НАВЧАННЯ 

2021 - Професор кафедри екології та екологічної безпеки

2019 - Доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ, Україна. Тема докторської дисертації: "Розвиток наукових основ мультиспектральних методів та технічних засобів контролю екологічного стану водних об’єктів"

2015 – 2018 - Докторант, Вінницький національний технічний університет

2015 - Доцент кафедри екології та екологічної безпеки

2015 - Міжнародний сертифікат, навчальний курс підвищення кваліфікації "Waste management and resource and energy saving. European experience", організований швейцарським корпусом експертів SWISSCONTACT 

2013 - Міжнародний сертифікат, навчальний курс підвищення кваліфікації «Пошук шляхів комерціалізації результатів наукових досліджень», організований Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та IC2 Institute, University of Texas at Austin USA

2010 - Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна. Тема кандидатської дисертації: "Спектрополяриметричний метод та автоматизований засіб контролю концентрацій частинок полідисперсних водних середовищ"

2007 – 2010 - Аспірант, Вінницький національний технічний університет

2001 - Магістр, Вінницький державний технічний університет

1999 - Бакалавр, Вінницький державний технічний університет

1995 – 2001 - Студент, Вінницький державний технічний університет

 

ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

2021 – по теперішній час - Провідний науковий співробітник кафедри екології та екологічної безпеки, Науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ, Вінницький національний технічний університет

2011 – 2020 - Старший науковий співробітник кафедри екології та екологічної безпеки, Науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ, Вінницький національний технічний університет

2005 – 2011 - Науковий співробітник кафедри екології та екологічної безпеки, Вінницький національний технічний університет

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

2020 – по теперішній час - Професор кафедри екології та екологічної безпеки, Вінницький національний технічний університет

2012 – 2020 - Доцент кафедри екології та екологічної безпеки, Вінницький національний технічний університет

2011 – 2012 - Старший викладач, Вінницький національний технічний університет

2001 – 2011 - Асистент, Вінницький національний технічний університет

 

ДОСВІД КЕРІВНИЦТВА

2016 – по теперішній час - Заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва, Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля, Вінницький національний технічний університет

2019 – по теперішній час - Член Басейнової ради Південного Бугу, Голова комісії Басейнової ради з моніторингу вод

2019 – по теперішній час - Рецензент статей у наукових журналах: Екологічна безпека та технології захисту довкілля, Вісник Вінницького політехнічного інституту 

2011 – по теперішній час - Куратор Наукового товариства студентів та аспірантів, Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля, Вінницький національний технічний університет

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ТА ГРАНТИ

2021 – по теперішній час - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Обґрунтування наукових засад оптимальних методів і засобів моніторингу та  інтегрованого управління екологічною безпекою непридатних пестицидів та пестицидвмісних відходів» – відповідальний виконавець

2018 – 2020 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Розроблення заходів екологічної безпеки у сфері поводження з небезпечними відходами та дослідження їх впливу на водні об’єкти із використанням біосенсорних технологій» – відповідальний виконавець

2019-2020 - Міністерство освіти і науки України, Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень, міжнародний українсько-австрійський науково-дослідний проект «Поводження з небезпечними побутовими відходами в Австрії та Україні на прикладі побутових хімічних джерел струму» – виконавець

2017 - Олевська міська рада, госпдоговірна науково-дослідна робота «Дослідження та обґрунтування системи поводження з побутовими відходами у населених пунктах Олевської об’єднаної територіальної громади» – виконавець

2016 – 2017 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Розробка методів та засобів мультиспектрального телевізійного вимірювального контролю та діагностування параметрів неоднорідних біологічних середовищ» – відповідальний виконавець

2016 - Вінницька обласна державна адміністрація, госпдоговірна науково-дослідна робота «Оптимізація системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області» – виконавець

2015 - Калинівська міська рада, госпдоговірна науково-дослідна робота «Обґрунтування еколого-економічної ефективності функціонування сміттєсортувальної станції м. Калинівки» – виконавець

2014 – 2015 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Розробка методів та засобів вимірювального контролю оптичних параметрів неоднорідних середовищ на основі мультиспектральних зображень» – відповідальний виконавець

2014 – 2015 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Розроблення оптичних засобів та вдосконалення методів контролю концентрації фітопланктону у водних об’єктах» комплексної держбюджетної НДР «Розроблення вимірювальних засобів та нових методів  оперативного контролю інтегральних параметрів забруднення водних середовищ» – відповідальний виконавець

2014 - «Енергогарант» ТОВ, госпдоговірна науково-дослідна робота «Еколого-економічне обґрунтування та розроблення природоохоронних заходів для водних об’єктів та прибережної території підприємства «Енергогарант» ТОВ» – відповідальний виконавець

2014 - Вінницька обласна державна адміністрація, госпдоговірна науково-дослідна робота «Збір інформації та аналіз системи інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області з метою подальшої її оптимізації та розроблення заходів щодо роздільного збирання побутових відходів» – виконавець

2012 – 2013 - Грант CRDF Global (США) за Програмою науково-технічного підприємництва (STEP), конкурс "Від ідеї до ринку", «Розробка засобів неінвазійної діагностики поверхневих онкопатологій на основі спектрофотометрії та мультиспектральних зображень» – відповідальний виконавець

2012 – 2013 - Громадська організація «Спільнота – соціально відповідальний бізнес», госпдоговірна науково-дослідна робота «Розробка та впровадження моделі поводження з твердими побутовими відходами у м. Ладижин» – виконавець

2011 – 2013 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Розроблення спектрополяриметричних методів та засобів локації і контролю для дослідження полідисперсних середовищ в екологічному моніторингу» – відповідальний виконавець

2008 – 2010 - Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення МОНУ, держбюджетна науково-дослідна робота «Розробка інтерактивної інформаційно-вимірювальної системи спектрофотометрії біотканин і гуморальних середовищ» – відповідальний виконавець

2008 – 2010 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Дослідження індикатрис розсіяння для локації і контролю неоднорідних середовищ в екологічному моніторингу» – відповідальний виконавець

2007 – 2008 - Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ, держбюджетна науково-дослідна робота «Розробка інтерактивних оптичних засобів для діагностики біотканин та гуморальних середовищ на основі спектрофотометрії та поляриметрії» – відповідальний виконавець

2005 – 2006 - Міжнародний україно-білоруський проект на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень МОНУ, держбюджетна науково-дослідна робота «Розробка нових принципів діагностики стану нормальних і патологічних біотканин за спектрами дифузного відбивання (теоретичні і фундаментальні дослідження)» – відповідальний виконавець

2005 – 2007 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Дослідження спектрофотометричних характеристик світлорозсіювальних середовищ для екологічного моніторингу довкілля» –виконавець

2004 - Державне управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області, госпдоговірна науково-дослідна робота «Розроблення технічного завдання на проектування дослідно-промислового зразка устаткування для термічного знешкодження непридатних хімічних засобів захисту рослин» – виконавець

2002 – 2004 - Міністерство освіти і науки України, держбюджетна науково-дослідна робота «Дослідження тіл яскравості за методом глибинного режиму для екологічного моніторингу дисперсних середовищ» – виконавець

 

НАГОРОДИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

2020 - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2018 - Грамота Міністерства освіти і науки України 

2017 - Подяка Міністерства екології та природних ресурсів України

2006 – 2019 - "І-VII Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю", безпосередній виконавець робіт з організації та підготовки до проведення з’їзду

2015 - Подяка Міністерства освіти і науки України

2015 - Грамота Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України 

2013 - Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2012» у номінації «Кращий винахід – 2012 у Вінницькій області» організованого Державною службою інтелектуальної власності України

2012 - Диплом переможця Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний прорив 2012» у номінації «Grand reserve»

2011 - Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації

2010 - Науково-дослідна лабораторія спектрофотометрії природних середовищ, Вінницький національний технічний університет. Брав участь у створенні у структурі науково-дослідної частини Вінницького національного технічного університету науково-дослідної лабораторії спектрофотометрії природних середовищ з метою фундаментальних та прикладних досліджень стану  природних середовищ, їх контролю та прогнозування, вирішення важливих наукових та народногосподарських проблем, зокрема в галузі екологічної безпеки, біології, медицини тощо, а також виконання в університеті міжнародних наукових проектів з цього напрямку.

 

Кватернюк Сергій Михайлович – автор 255 наукових робіт, в тому числі 6 монографій, 5 розділів монографій, 1 підручник, 4 навчальних посібники, 22 публікації у наукових виданнях з переліку SCOPUS, 22 публікації у наукових виданнях з переліку Web of Science, 55 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, 16 патентів на винаходи та корисні моделі (на 19.03.2021).

Google Scholar

ResearchGate

Web of Science

Scopus

Orcid

SPIE

РИНЦ